Aktuality

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Lukáš vo svojom evanjeliu zaznačil, že “akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala (Ježišovi): “Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval” (Lk 11,27). Tieto slová boli pre Máriu, ako Ježišovu telesnú Matku, pochvalou.
Na slová chvály, ktoré žena zo zástupu povedala jeho telesnej matke, Ježiš odpovedá významným spôsobom: “Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho” (Lk 11,28). Chce tak odpútať pozornosť od materstva chápaného len ako telesné puto a zamerať ju na to tajomné puto duchovné, ktoré sa utvára počúvaním Božieho slova a jeho zachovávaním.
(REDEMPTORIS MATER 20)

Keď sa pozrieme na život Panny Márie, mnohé z neho sa môže zdať samozrejmé a jednoduché. Zažila Zvestovanie, videla Ježiša od narodenia až po jeho smrť, mala všetko “z prvej ruky”. Určite to všetko znamenalo málo. Napriek tomu to neznamenalo a neznamená všetko. Veď bolo mnoho iných ľudí, ktorí Ježiša videli, počuli, chodili s ním, zažili jeho mocné skutky – a nakoniec mu neuverili. Najtragickejšia postava zo všetkých – Judáš. Ježišove slová však požehnávajú tých, ktorí počúvajú a zachovávajú Božie slovo, teda tých, ktorí mu veria. A Panna Mária je tu prvá z tých, ktorí uverili. Svoj budúci život postavila na slovách, ktoré jej povedal anjel. V Káne hovorí sluhom, aby urobili všetko, čo im Ježiš povie, pretože mu úplne verí. A pred zoslaním Ducha svätého sa modlí s učeníkmi v jeruzalemskej hornej miestnosti (vo Večeradle), pretože spolu s nimi čaká na prísľub Ducha Svätého – pretože verí Ježišovmu prísľubu, že ho pošle.

Toto všetko nám hovorí dôležitú pravdu o živote Božích detí na tejto zemi, o živote jednotlivca a cirkvi: vidieť nestačí. Ani najbližšie rodinné puto nestačí. Je potrebné počúvať a zachovávať, je potrebné konať podľa toho, čo Boh povedal – je potrebné celkom prakticky veriť. A ak chceme vidieť plodnosť takejto viery, poslúži nám pohľad na Máriu. Koná na základe toho, čo počuje od Boha. A prinesie to najcennejšie ovocie – Ježiša. Cirkev nemá ani inú cestu. Aj ona musí konať na základe Božieho slova a kráčať dejinami v jeho svetle. Cirkev sa tiež nemôže jednoducho odvolávať na to, čo zažila s Bohom, na to, že Ježiš bol a je v nej prítomný, že ju založil. Cirkev musí pokračovať v dejinách s Máriou a veriť slovám, ktoré jej Boh dal vo Svätom písme ako návod na cestu. Len to je zárukou jej plodnosti.

Modlime sa:

Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nám dávaš, ktorému môžeme dôverovať a ktoré môžeme zachovávať. Daj, aby sme si ho po vzore Panny Márie uchovávali v srdci a celý svoj život venovali jeho naplneniu. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie