aktuality

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Srdca, ktoré je naplnené Bohom, ochotné počúvať a poslúchať. V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, odtiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od nepamäti si ľudia ukladali do svojho srdca to najlepšie i to najhoršie, čo sa nachádzalo v ich rodine. Dnes nám Kristus ukazuje svoje srdce, s jazvami našich hriechov, ako symbol svojej lásky ku všetkým ľuďom; a práve z tohto Srdca sa oživujú a obnovujú minulé, súčasné i budúce dejiny. V tomto srdci môžeme kontemplovať a chápať radosť Toho, ktorý našiel, čo sa mu stratilo.

čítaj viac

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

18. jún 2022 bol pre Arnoldovu rodinu na Slovensku výnimočný. Stretli sa všetky tri rehoľné kongregácie, ktoré založil svätý Arnold Janssen: SVD – Spoločnosť Božieho Slova, SSpS – Služobnice Ducha Svätého a SSpS AP – Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dobrý človek je dobrý dovtedy, kým neprestane robiť dobré veci.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

„Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti“ (Sk 20,24).

čítaj viac

POZNÁME DVOCH Z NICH

POZNÁME DVOCH Z NICH

Denne sa stretávame s ľuďmi. Niektorí sú pre nás dôležití. Pretože sú to naši priatelia, alebo nejakým spôsobom sú nám blízki. Zastavíme sa pri nich, porozprávame, neraz ich i objímeme. Je mnoho spôsobov ako prejaviť náš vzťah. Niekedy sa niekto z tých, čo poznáme objaví na obrazovke, alebo sa o ňom píše. Ak je to niečo pozitívne, tešíme sa a povieme, že ich poznáme. …

čítaj viac

STRETNUTIE NOVICOV A MISIJNÝCH SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO V REVÚCEJ

STRETNUTIE NOVICOV A MISIJNÝCH SESTIER SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO V REVÚCEJ

V sobotu 11.6.2022 sme my, novici Jakub a Benedikt, navštívili spolu s novicmajstrom P. Baráthom Misijné sestry Služobníc Ducha Svätého v Revúcej. V tomto meste je to prvá a zároveň jediná rehoľná komunita. Od Vidinej, kde trávime rok noviciátu, je to najbližšia misia Arnoldovej rodiny. Naša návšteva pripadla práve v týždni, kedy sme slávili dva najväčšie sviatky našich rehoľných kongregacií – Zoslanie Ducha Svätého a Najsvätejšiu Trojica.

čítaj viac

ZATIAHNI NA HLBINU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

ZATIAHNI NA HLBINU – BIBLICKÉ STRETNUTIA FORMOU LECTIO DIVINA

Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov. …

čítaj viac

ĽUDOVÉ MISIE – Stráňavy 2022 (video)

ĽUDOVÉ MISIE – Stráňavy 2022 (video)

Prinášame Vám záznam svätej omše, ktorá sa uskutočnila počas Ľudových misií v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Stráňavách.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

Prinášame Vám program ľudových misií, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Viete, čo sú to ľudové misie? Viac informácii sa dozviete v článku.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

„Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel“ (1Kor 9,22-23).

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac