Rok Božieho slova
PROSTE PÁNA ŽATVY … (Mt 9,38)

PROSTE PÁNA ŽATVY … (Mt 9,38)

Vo svätom Písme nájdeme nespočetne veľa krát pozvanie k modlitbe. Nájdeme tam aj nádherné príklady modliacich sa ľudí. Spomeňme na Ester, …

čítaj viac
MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

MODLITBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, …

čítaj viac
BYŤ REHOĽNÍKOM / MISIONÁROM?

BYŤ REHOĽNÍKOM / MISIONÁROM?

Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023.

čítaj viac
<strong>ŽEBY ZÁZRAK PÁPEŽA BENEDIKTA XVI?</strong>

ŽEBY ZÁZRAK PÁPEŽA BENEDIKTA XVI?

Pápež Benedikt XVI. zomrel 31. decembra 2022 a 5. januára tohto roku bol pochovaný vo Vatikáne. Len o niekoľko dní neskôr sa už začali na sociálnych sieťach objavovať správy o údajnom zázraku, ktorý sa mal udiať počas jeho času jeho pôsobenia na Petrovom stolci. Konkrétne sa jedná o príbeh kňaza Petra Srsicha z arcidiecézy Denver (USA), ktorý sa stretol so Svätým Otcom Benediktom XVI. v Ríme, následne bol uzdravený z rakoviny a vysvätený za kňaza v USA v roku 2021.

čítaj viac
KŇAZSKÉ POVOLANIE MÁ PRÍŤAŽLIVÚ SILU

KŇAZSKÉ POVOLANIE MÁ PRÍŤAŽLIVÚ SILU

Niekoľko týždňov pred začiatkom Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA v Katare 2022 sa na Fejsbukovom konte mexického kňaza Dávida Jassa objavila výzva, ktorá našla pozitívny ohlas na sociálnych sieťach. Dal jej titulok: „Ešte stále je čas na to, aby sme prežili Majstrovstvá sveta v pokoji“ a reagoval v nej na vlny násilia, ktorá obchádza futbalové štadióny. … viac sa dočítate v článku.

čítaj viac
POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

POSELSTVÍ K 59. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

8. května 2022, na čtvrtou neděli velikonoční, slavíme 59. světový den modliteb za povolání. Letos má téma „Povoláni k vytváření lidské rodiny“. Uveřejňujeme poselství, které Svatý otec František zasílá k této příležitosti biskupům, kněžím, zasvěceným mužům a ženám a věřícím na celém světě.

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Šiesty deň

Božie povolanie je sprostredkované spoločenstvom. Boh nás povoláva, aby sme sa stali súčasťou Cirkvi, a keď v nej istým spôsobom dozrieme, dá nám špecifické povolanie. Na ceste k povolaniu kráčame spolu s bratmi a sestrami, ktorých nám Pán dáva: ide o spolu-povolanie. Cirkevná dynamika povolania pôsobí proti ľahostajnosti a individualizmu. Nastoľuje také spoločenstvo, v ktorom je ľahostajnosť porazená láskou, lebo vyžaduje, aby sme vyšli zo seba samých a svoj život dali do služby Božiemu plánu, osvojac si tak dejinné postavenie jeho svätého ľudu. …

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Piaty deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Piaty deň

Ježiš ide po našom boku. Pred otázkami, ktoré vyvstávajú v srdci človeka a výzvami, ktoré prináša realita, sa môžeme cítiť bezradní, bez dostatočnej energie a nádeje. …

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval všetkých“ (porov. Sk 10, 38). ….

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Všetci kresťania sú ustanovení byť misionármi evanjelia! Učeník totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21).

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

Keď Ježiš v nazaretskej synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, rozpoznal v ňom obsah svojho poslania a predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). …

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po mestách a dedinách… A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu‘“ (Mt 9, 35 – 38). Tieto slová nás prekvapujú, pretože všetci vieme, že treba najskôr orať, siať a pestovať, aby neskôr vo vhodnom čase bolo možné zožať hojnú úrodu.

čítaj viac
PLAGÁT PASTORÁCIA POVOLANÍ: „Hľa tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)

PLAGÁT PASTORÁCIA POVOLANÍ: „Hľa tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)

Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2022.

čítaj viac
20 ROKOV MISIJNÉHO DOMU SV. ARNOLDA V PETRŽALKE

20 ROKOV MISIJNÉHO DOMU SV. ARNOLDA V PETRŽALKE

V januári na sviatok sv. Arnolda Janssena slávili verbisti 20. výročie založenia Misijného domu v Petržalke. Tento misijný dom je formačným domom verbistov a vzišlo z neho už veľa kňazov a misionárov. Súčasný rektor domu P. Johny Ambattu SVD poskytol pre Hlasy rozhovor, kde nám priblížil význam tohto misijného domu pre rehoľu i pre samotné okolie.

čítaj viac
P. Bartolomej Baráth SVD: NOVICIÁT JE DÔLEŽITÝM ČASOM V ŽIVOTE KAŽDÉHO REHOĽNÍKA

P. Bartolomej Baráth SVD: NOVICIÁT JE DÔLEŽITÝM ČASOM V ŽIVOTE KAŽDÉHO REHOĽNÍKA

Každý jeden misionár Spoločnosti Božieho Slova absolvuje noviciát na začiatku svojho rehoľného povolania. Páter Bartolomej Baráth SVD má skúsenosti s vedením novicov už v časoch totality, kedy tajne pripravoval novicov a od roku 1990 pôsobí ako novicmajster vo Vidinej pri Lučenci. V súčasnosti pripravuje dvoch mladých verbistov na ceste povolania k prvým sľubom. O noviciáte, formácii, ale i pastoračnej práci rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

čítaj viac
CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?

CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov.
Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista.
Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. …

čítaj viac
Z ATEISTKY KARMELITÁNKA

Z ATEISTKY KARMELITÁNKA

Boh prehovoril do srdca umelkyne – a z ateistky sa stala nielen kresťanka, ale rehoľníčka, karmelitánka.

čítaj viac
ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL  A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

Prinášame vám pozoruhodný životný príbeh 35. ročného duchovného otca Nicholasa Radloffa, ktorý bol vysvätený za kňaza 23. mája 2020 pre arcidiecézu Debuque v štáte Iowa, USA.

čítaj viac
Z PRÁVNIKA SA STAL MISIONÁR: ZANECHAL VŠETKO A ODIŠIEL DO AFRIKY

Z PRÁVNIKA SA STAL MISIONÁR: ZANECHAL VŠETKO A ODIŠIEL DO AFRIKY

Boh oslovuje mnoho mladých ľudí a jeho hlasu sa nedá odolať. Príkladom toho je aj mladý muž Jeremías Villalba z Argentíny, ktorý zanechal svoju právnickú kariéru a odišiel evanjelizovať do Malawi, jednej z najchudobnejších krajín Afriky. Je misionárom „ad gentes“ – kresťanskej organizácie, ktorá umožňuje mladým ľuďom ísť na misijnú skúsenosť. …

čítaj viac
SKLADAL SATANISTICKÉ PIESNE A POSMIEVAL SA CIRKVI – DNES JEJ SLÚŽI AKO REHOĽNÝ KŇAZ

SKLADAL SATANISTICKÉ PIESNE A POSMIEVAL SA CIRKVI – DNES JEJ SLÚŽI AKO REHOĽNÝ KŇAZ

Príbeh povolania mladého kňaza z Nemecka, člena radu augustiniánskych kanonikov, je ďalším dôkazom pravdy slov Písma, že Bohu nič nie je nemožné. (porov. Lk 1,37)

čítaj viac
NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

Každý človek na zvládnutie náročnej úlohy potrebuje veľa vnútornej i fyzickej sily. Aby vystúpil na vysoký končiar potrebuje okrem dobrej fyzickej kondície aj silnú motiváciu. Taktiež je nevyhnutné aj dobré zázemie, výstroj, pomoc priateľov…

čítaj viac
MODLITBA ZA KŇAZOV

MODLITBA ZA KŇAZOV

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

čítaj viac
KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

Jednou z najlepších príležitostí na stretnutie s kresťanskými rodinami (píše P. Eric Lacandula SVD) je pre misionára slávenie krstu. Počas obradu sa rodičom kladie niekoľko dôležitých otázok. Jednu z týchto otázok energicky zdôrazňujem vždy, keď udeľujem túto sviatosť. …

čítaj viac
PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

PÁPEŽ MINIŠTRANTOM: NENECHAJTE SA STRHNÚŤ PRIEMERNOSŤOU, HĽADAJTE SVOJU VLASTNÚ CESTU

„Nenechajte sa strhnúť priemernosťou, ktorá nás ponižuje, neopúšťajte veľké ideály, buďte svätí a originálni“ je výzva Svätého Otca František miništrantom, ktorú zaslal v osobitnom liste biskupovi José Manuel Garcia Cordeiro.

čítaj viac
TRAJA BRATIA – KŇAZI – UKAZUJÚ SILU RODINY ZASVÄTENEJ BOHU

TRAJA BRATIA – KŇAZI – UKAZUJÚ SILU RODINY ZASVÄTENEJ BOHU

Kríza kňazských povolaní? Nespočetné príbehy bratov – kňazov poukazujú na riešenie krízy povolaní: veriace kresťanské rodiny. Ako to však robia?

čítaj viac
“CHCEŠ BYŤ JEDNÝM Z NÁS?”

“CHCEŠ BYŤ JEDNÝM Z NÁS?”

Stať sa misionárom je otázka povolania, rozhodnutia a túžby prežiť naplnený život. Možno aj ty v sebe pociťuješ takéto volanie…

čítaj viac
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania (19.4. – 25.4.2021) Vám prinášame: modlitbu za nové duchovné povolania, modlitbu odovzdanosti a spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal.

čítaj viac
BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? …

čítaj viac
LEKÁR A REHOĽNÝ BRAT SVD ODPOVEDÁ NA NOVÉ VOLANIE OD PÁNA

LEKÁR A REHOĽNÝ BRAT SVD ODPOVEDÁ NA NOVÉ VOLANIE OD PÁNA

Po rokoch, ktoré venoval službe chorým a chudobným prostredníctvom povolania zdravotníka, lekára a rehoľníka, sa brat Ruel Bancoro SVD chystá začať novú kapitolu života a to štúdiom teológie pre kňazstvo.

čítaj viac
SESTRA ANDRE SLÁVI SVOJE 117. NARODENINY

SESTRA ANDRE SLÁVI SVOJE 117. NARODENINY

Sestra Lucile Randon, známa ako sestra Andre, patrí do Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul, u nás známej ako sestry vincentky.

čítaj viac
ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA ZO SILICON VALLEY NECHÁVA VŠETKO A IDE SLÚŽIŤ BOHU

ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA ZO SILICON VALLEY NECHÁVA VŠETKO A IDE SLÚŽIŤ BOHU

Pod týmto titulkom si čitateľ na španielskej webovej stránke www.aciprensa.com mohol prečítať príbeh povolania mladej milionárky, ktorá sa rozhodla zmeniť kurz života a stať sa rehoľníčkou. Jej príbeh je zaujímavý tým, že radikálne spochybňuje model dnešného chápania kariéry a úspechu v živote.

čítaj viac
ŽIVOT V MEDZINÁRODNÝCH KOMUNITÁCH

ŽIVOT V MEDZINÁRODNÝCH KOMUNITÁCH

Generálny radca Spoločnosti Božieho Slova P. Anselmo Ribeiro SVD nám ponúka zamyslenie tým, čo znamená život v medzinárodných komunitách.

čítaj viac
ZO ŠTARTOVACEJ RAMPY VO VESMÍRNOM STREDISKU NASA DO KLÁŠTORA

ZO ŠTARTOVACEJ RAMPY VO VESMÍRNOM STREDISKU NASA DO KLÁŠTORA

Prinášame vám príbeh sestra Libby Osgood CND. Svoje rozprávanie o povolaní začína slovami:

Desať. Deväť. Osem. Sedem. Stála som v riadiacej miestnosti v Goddardovom vesmírnom letovom stredisku NASA v Marylande 11. júna 2008 so svojimi kolegami, inžiniermi a vedcami.

čítaj viac
PROSÍM, POĎ SOM MNOU

PROSÍM, POĎ SOM MNOU

Neznámy kraj, neznáme prostredie alebo aj situácie si vyžadujú dobrého sprievodcu. Nie len preto, že je to bezpečnejšie, ale ušetríme veľa času. Cítime sa spokojnejší, keď máme vedľa seba niekoho, kto sa tam vyzná. Veľkou neznámou pre každého človeka je aj samotný život. Ako žiť, čím naplniť svoj život, ako to robiť, aby som spravil nielen čo najmenej chýb, ale ho naplnil niečím pekným? Čo chce Boh, aby som zo svojho života urobil? Aký má plán s mojím životom?

čítaj viac
MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.

Je pre mňa povzbudzujúce, keď vidím v aute na spätnom zrkadle zavesený ruženec. Pomyslím si – som s týmto človekom rovnaká „krvná skupina“, mám dočinenia s veriacim, s katolíkom. Ak tam však vidím i ďalšie predmety – „amulety“, už si veru nie som istý tým, koho mám pred sebou. Ruženec už nie je prejav viery, ale stal sa akousi poverou. Pre istotu ho mám, čo ak „náhodou“ pomôže… Ruženec však nie je vec na ozdobu; nie je to predmet, ktorý ak ho pri sebe mám, tak ma ochráni. Ruženec je pomôcka modlitby.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie