Rok BOŽIEHO SLOVA

Rok BOŽIEHO SLOVA

„V dnešnom svete má mnoho ľudí hlad a smäd po živote, uzdravení a pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. Vieme, že z hojnosti svojej lásky sa Kristus prihovára k ľuďom ako k priateľom a žije medzi nami, aby mohol pozývať a privádzať všetkých k sebe samému. V tejto perspektíve sa Cirkev od svojich počiatkov usiluje ohlasovať Krista a zvestovať ho. Táto misia je samotným srdcom alebo raison d’etre Cirkvi . Nemôžeme však poprieť, že mnohým ľuďom stále chýba tento „ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval Koncil.“


Týmito slovami v liste z 25. januára 2019 kardinál Luis A. Tagle, prezident Katolíckej Biblickej Federácie, ohlásil všetkým jej členom zámer zamerať rok 2020 ako „Rok Božieho Slova“ počnúc od Prvej adventnej nedele (1. decembra 2019) až po sviatok sv. Hieronyma (30. septembra 2020).

My, členovia Spoločnosti Božieho Slova, sa chceme zapojiť do tejto iniciatívy. Ona sa dokonale zhoduje s našou cestou potvrdenou poslednou Generálnou kapitulou, ktorá nám pripomenula naše zakorenenie v Slove.

Naše meno je naším poslaním“ je silným echom Kapituly z roku 2018, ktoré nás zameriava na podstatnú črtu nášho misijného učeníctva spočívajúceho v počúvaní Boha, ktorý hovorí k nám, misionárom Božieho Slova. Nadchádzajúci Rok Slova sa tak stáva príležitosťou pokračovať v našom procese obnovy a transformácie v „pozornom počúvaní Slova a jeho uvádzaní do praxe“.

My, členovia Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova Vám v Roku Božieho Slova budeme denne prinášať krátke zamyslenia inšpirované Božím Slovom – denným evanjeliom a na nedeľu Vám pripravíme pre inšpiráciu a meditáciu kázeň, ktorej autorom bude jeden z našich spolubratov.

Spolu s autorom Listu Kolosanom Vám v úvode Adventu, a na celý nadchadzajúci rok vyprosujeme, nech: „Kristovo slovo [nech] vo vás hlboko prebýva.Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie