Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (7. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (7. DEŇ NOVÉNY)

JEDNODUCHOSŤ A CHUDOBA

„Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu!“(Lk 10, 1-5)

Čítanie:

Jozef Freinademetz bol od malička navyknutý na chudobu. Neskoršie v misiách hovorieval: „Už doma som sa naučil chudobe, odriekaniu a jednoduchému jedlu a bývaniu.“

V misiách praktizoval apoštolskú chudobu príkladným a celkom samozrejmým spôsobom. V Dekréte o jeho čnostiach stojí: „Venoval sa chudobnému a nízkemu ľudu a žil celkom podľa spôsobu chudobných Číňanov.“

Jeho biskup Henninghaus píše o ňom: „Kresťania vedeli, že sa uskromní vo všetkom, aj v tom najjednoduchšom.“

A istý katechéta: „Myslím si, že najobľúbenejšiu káru v misii má páter regionál Freinademetz.“

Ako rehoľný predstavený žiadal aj od iných misionárov apoštolskú chudobu.

K novokresťanom a k chudobným Číňanom bol veľmi štedrý, daroval, čo sa len darovať dalo. Svojmu chudobnému priateľovi napísal: „Usiluj sa milovať chudobu, lebo je najkrajšou a najbezpečnejšou cestou do neba. Pozri, ani ja nevlastním nič, a predsa nemám strach pred hladom a biedou.“

Prosby:

Pane Ježišu Kriste, sv. Jozef Freinademetz vzal na seba bohatú mieru skromnosti. Nauč aj nás milovať chudobu a na jeho orodovanie splň naše prosby:

  • Aby Cirkev v krajinách blahobytu neprepadla zvodom bohatstva, ale nech preukazuje štedrosť voči chudobným.
  • Aby rehoľné osoby vydávali svedectvo svojho sľubu chudoby a vyznačovali sa slúžiacou láskou k chudobným a núdznym.
  • Aby hlásateľom evanjelia nechýbali potrebné prostriedky na plnenie svojho poslania a pomoc chudobným.
  • Aby sme aj my milovali jednoduchosť a náročnosť a aby sme boli ochotnejší pomáhať trpiacim a hladujúcim vo svete.

Náš Pán povedal: „Blahoslavení chudobní…“

Bože, prosíme ťa v Ježišovom mene: uchráň nás pred túžbou po bohatstve a pomôž nám odpútavať sa od vecí tohto sveta. Nech správne používame nám zverené veci a nech chudobu, znášanú pre Bože kráľovstvo, pokladáme za svoje najväčšie bohatstvo. Nech lásku, ktorou nás ty obdarúvaš, preukazujeme iným. Bože, vo svojej všemohúcnosti a dobrote sa staráš o všetky tvory. Daj nám činorodú lásku k bratom a sestrám, ktorí trpia hladom, aby sa im dostalo pomoci a tak sa mohli ochotne a pokojne oddať tvojej službe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Iným nič neodopriem a pre seba si nič nežiadam.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (5. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie