Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (7. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (7. deň)

Svätý Arnold Janssen zasvätený Duchu Svätému

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Dnes, v siedmy deň novény, chceme uvažovať o veľkej láske sv. Arnolda k Duchu Svätému, v ktorom nachádzal pôvodcu misijnej činnosti, ako aj prameň posvätenia. Chceme prosiť aj za požehnanie pre obe misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

Pri Poslednej večeri povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16,12-15)

Sv. Pavol v Liste Rimanom píše: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

ÚVAHA

V živote a spiritualite sv. Arnolda najvýraznejšie vystupuje do popredia úcta a láska k Duchu Svätému. Už ako mladý kňaz, inšpirovaný svojím otcom, si dal predsavzatie vždy v pondelok slúžiť sv. omšu k úcte Ducha Svätého. Tu má korene aj uctievanie Ducha Svätého na tzv. tretí pondelok v mesiaci, ktoré nám zanechal ako súčasť dedičstva. Úctu k Duchu Svätému spájal s úctou k Božskému Srdcu, ako vidno aj z jeho slov: „Srdce Ježišovo bolo už za svojho pozemského života akoby pecou silnej žiary, plnou ohňa, lásky a milostí Ducha Svätého. V nebi, po pravici Otca, udeľuje Ježiš z toho istého srdca všetky milosti Ducha Svätého. Z jeho srdca sa na našu zem na Turíce vylial silný ohnivý prúd Ducha…“

Veľmi rád sa modlieval vo štvrťhodinovej modlitbe výzvu: „Zošli nám od Otca Ducha Svätého. Daj, aby sme jasne poznali jeho sväté vnuknutia a aby sme ich vytrvalo nasledovali.

Na Ducha Svätého dokázal myslieť nielen počas chvíľ modlitby, ale aj pri denných povinnostiach. Tak napr. pri písaní listov, v ktorých musel riešiť náročné otázky, zvykol pokľaknúť a prosiť Ducha Svätého o vhodné slová. K úcte Ducha Svätého založil aj dve ženské misijné kongregácie s názvom: Služobnice Ducha Svätého. V posledných rokoch svojho života častejšie vzýval Ducha Svätého slovami turíčnej sekvencie Veni Sancte SpiritusDuchu Svätý, príď z neba.

Za vrcholný moment Arnoldovho života možno považovať jeho zasvätenie sa Duchu Svätému, o ktorom píše: „Telom i dušou som sa mu úplne obetoval a prosil som ho o milosť, aby som mohol spoznať veľkosť jeho lásky a žiť a zomrieť len pre neho. Kiež by mi pomohol, aby som v tomto živote kráčal čistý bez hriechu a vo všetkom dokonale plnil Božiu vôľu.“

Ako povzbudenie nám zanechal slová: „Skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, sa stávajú naše modlitby mocnými; prenikajú oblaky a posväcujú našu činnosť.

PROSBY

Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý v nás volá „Abba, Otče!“ Povzbudení príkladom sv. Arnolda, volajme k nemu:  Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby.

  • Daj nám milosť, aby sme si živšie uvedomovali, že sme chrámom Ducha Svätého a rástli vo svätosti.
  • Mocou Ducha Svätého, ktorý ukazuje svetu, čo je hriech, volaj k pokániu všetkých hriešnikov.
  • Dotkni sa sŕdc opustených, zarmútených a bez nádeje, aby zakúsili útechu Ducha Svätého.
  • Požehnávaj misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého a vzbudzuj im nové povolania.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Dobrotivý Bože, svätý Arnold sa zasvätil Duchu Svätému a nechal sa ním viesť; daj, aby sme na jeho orodovanie a podľa jeho príkladu boli aj my vnímaví na podnety Ducha a neohrozene vydávali svedectvo o evanjeliu. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie