Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (9. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (9. DEŇ NOVÉNY)

NÁDEJ NA VEČNÚ BLAŽENOSŤ

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.“ (2 Kor 4, 16-17; 5, 1. 6-8)

Čítanie:

Sv. Jozef Freinademetz často a vážne hovorieval vo svojich kázňach o posledných veciach človeka: o smrti, nebi, pekle. Veľmi živo bol presvedčený o nebeskej sláve, ktorá nás očakáva po tomto živote. Z jeho listov z misií vyžaruje nádej. Pevné a radostné očakávanie nebeskej blaženosti u Boha mu bolo útechou vo všetkých skúškach, strastiach a obetiach misionárskeho života. V liste počas svojej poslednej choroby píše na rozlúčku svojim misionárom: „Nech nás všetkých spojí krásne nebo na všetky veky – in aeternum et ultra.“

Prosby:

Pane Ježišu Kriste, ty si svojim učeníkom prisľúbil večnú odmenu a nebeskú blaženosť. Dopraj nám na príhovor sv. Jozefa Freinademetza, o čo tak vrúcne prosíme:

  • Zachovaj vo svojej Cirkvi nádej, aby s dôverou kráčala na ceste k dokonalosti.
  • Nech si veriaci viac vážia hodnoty a oslávenie u Boha ako splnenie pozemských túžob.
  • Naplň malomyseľných kresťanskou nádejou a dôverou v otcovskú prozreteľnosť Božiu a jeho prisľúbenia.
  • Dopraj nám, aby sme vo všetkých príhodách života s veselou mysľou išli v ústrety Pánovi, ktorý nás očakáva u Otca.

Nebeský Otče, ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro, pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Modlime sa mnoho, aby naša večnosť bola šťastlivá, nech sa nám kde-tu vyskytne čokoľvek.“ (Sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (7. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (6. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (5. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie