Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (8. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (8. DEŇ NOVÉNY)

OSVEDČENIE V UTRPENIACH A SKÚŠKACH

„Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (Kor 10, 13)

Čítanie:

Sv. Jozef Freinademetz aj pri svojej vernej a oddanej službe Bohu nezostal ušetrený od utrpenia a skúšok. No on sa osvedčil ako Kristov učeník v opravdivej láske ku krížu. Starosti a strádania jeho misionárskeho života boli veľmi veľké, najmä pri zakladaní nových misijných staníc a na jeho misijných cestách. Čoskoro sa k tomu pridali osočovania, prenasledovanie, týranie skoro až k mučeníctvu. Potom aj neúspechy, sklamania a odpadnutie niektorých novokresťanov od viery. Často si pripomínal nedostatok a utrpenia svätého Pavla, apoštola národov.

Okrem toho Jozef Freinademetz bol mužom pokánia a aj sám si ukladal skutky kajúcnosti. Ťažký a dlhotrvajúci kríž mu spôsobovalo jeho zodpovedné postavenie vedľa biskupa Anzera. Pri všetkom tom utrpení nestal sa smutným a skleslým, hoci cítil ťarchu kríža.

Bol hlboko presvedčený o požehnaní kríža: „Ak chceme veriť tomu, čo nás svätí učia a aj sám Boh nám hovorí, tak nič nie je také vzácne a drahé ako pokojne trpieť a oddane znášať nám od Boha udelený kríž.“

Utrpenie je milosť a kto chce zachraňovať duše, musí za duše aj trpieť. Z jeho listu príbuzným: „Kristov kríž musí znášať ten, kto chce byť Kristovým učeníkom. Radostne trpieť je najkrajšou vecou na svete, ktorú nám závidia aj svätí v nebi. Buďme spokojní a pobozkajme ruku Pána. On nám neposiela kríž preto, aby nás tlačil, ale aby nás posvätil.“

Prosby:

Bože, ty si Sv. Jozefa Freinademetza, horlivého hlásateľa blahozvesti, skúšal v škole rôzneho utrpenia, dožič nám na jeho príhovor, o čo prosíme:

  • Aby si putujúcu Cirkev v búrkach a prenasledovaniach našej doby potešil a v pokoji zachoval.
  • Aby sa chorým a trpiacim dostalo útechy, pomoci a všetkým skúšaným a prenasledovaným povzbudenia a posily.
  • Aby zomierajúci s vierou prijali sviatosť pomazania a Najsvätejšiu sviatosť ako záloh slávneho vzkriesenia.
  • Aby sme aj my skromnosť a obety, spojené s naším povolaním, znášali s odovzdanosťou do tvojej svätej vôle.

Pane, pri pohľade na tvoj kríž ťa prosíme: Daj nám milosť, aby sme svoje utrpenie a svoje kríže chápali v duchu viery a tak sa stali schopnými pripodobniť sa tebe. Všemohúci a večný Bože, vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti dávaš Cirkvi účasť na utrpení svojho Syna; prosíme ťa, posilňuj svojich verných, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v teba, aby svojou trpezlivosťou a láskou boli živým dôkazom pravdivosti tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

„Kde sú kríže a utrpenia, tam som rád, lebo tam je Boh.“ (sv. Jozef Freinademetz)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (6. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (5. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (4. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (3. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (2. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie