Aktuality

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Siedmy deň

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 1, 35.38

Anjel jej odpovedal: “Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. … Mária povedala: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Anjel potom od nej odišiel.


Z posolstva Svätého Otca Františka k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Chcem vás vrelo povzbudiť k dôvernému priateľstvu s Pánom najmä preto, aby ste  zhora vyprosili nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu. Boží ľud potrebuje, aby ho viedli pastieri, ktorí svoj život zasvätili službe evanjeliu. Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.
  Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske.
  Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu som“ na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu (porov. Lk 1, 39), ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu.

Otče náš…

Modlitba za povolania

Matka vteleného Slova a Snúbenica Ducha Svätého,
načúvala si Božiemu slovu a uchovávala si ho vo svojom srdci,
nás učia rozjímať o Božích zámeroch s naším životom
a nechať sa viesť Duchom Svätým.

Spoľahlivá sprievodkyňa na ceste viery, nádeje a lásky,
pomáhaj rodičom, aby viedli svoje deti k pravému životu podľa evanjelia,
a tak ich pripraviť na veľkorysú odpoveď na Božie volanie.

Matka každého “áno” voči Bohu,
pokorne ťa prosíme o príhovor za mladých ľudí,
aby tak ako ty mali odvahu úplne sa zasvätiť Bohu a jeho službe. Amen.

(Vojtěch Kodet)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie