Aktuality

24. MÁJ – MÁRIA A PRAVOSLÁVIE

24. MÁJ – MÁRIA A PRAVOSLÁVIE

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Je vhodné pripomenúť aj ikonu Panny Márie Vladimírskej, ktorá stále sprevádzala ľud starej Rusi na jeho púti vo viere. Blíži sa tisíce výročie pokrstenia týchto ušľachtilých krajov, ktoré sú vlasťou pokorného ľudu, mysliteľov i svätcov. Ikony sa dosiaľ pod rozličnými titulmi uctievajú na Ukrajine, v Bielorusku i v Rusku. Tieto obrazy dokazujú vieru a ducha modlitby tamojšieho dobrého ľudu, ktorý si uvedomuje prítomnosť a ochranu Božej Matky. Panna Mária na nich žiari ako obraz božskej krásy, príbytok večnej Múdrosti, Panna v modlitbe, pravzor kontemplácie, ikona slávy, ako tá, ktorá už vo svojom pozemskom živote mala v sebe duchovnú múdrosť, nedostupnú ľudskému rozumu, a vierou dosiahla najvznešenejšie poznanie. Pripomínam ešte ikonu Panny vo Večeradle na modlitbách s apoštolmi v očakávaní Ducha. Nemohla by sa stať znamením nádeje pre všetkých, ktorí si chcú v bratskom dialógu prehĺbiť svoju poslušnosť viery? (REDEMPTORIS MATER 33)

Kresťanstvo v našej krajine bolo a je viac v rozhovore so západnou cirkvou – nielen s katolíckou cirkvou na Západe, ale aj s protestantizmom, ktorý má tiež svoje korene na Západe. Musíme však brať vážne pápežovo želanie, aby “Cirkev začala opäť naplno dýchať oboma pľúcami – jedná sa o Východ a Západ” (RM 34) Možno aspoň niektorí z nás budú mať alebo budú mať možnosť vnímať pravoslávnu zbožnosť: či už vo výtvarnom umení (ikony) alebo v modlitbách, hymnoch či piesňach. V takom prípade otvorme svoje srdcia zbožnosti, ktorá vyrastá z pravej hĺbky viery. Panna Mária je vždy prítomná, aby v nás zrkadlila Krista a sprítomňovala Cirkev.

Ako modlitbu dnes použijeme modlitbu z pravoslávnej liturgie, zo sviatku Narodenia Panny Márie (Narodenie Presvätej Bohorodičky):

Poďte, všetci veriaci, ponáhľajme sa k Panne Márii! Hľa, na svet prichádza Matka nášho Boha, ktorá k tomu bola predurčená už pred svojím narodením. Je nádobou panenstva, Áronovým žezlom, koreňom Jesseho, predmetom ohlasovania prorokov a potomkom spravodlivých Joachima a Anny. Ona prichádza na svet a svet je ňou obnovený. Prichádza na svet a cirkev je slávne ozdobená. Je svätým chrámom, pripraveným prijať Boha, panenskou nádobou a kráľovskou svadobnou sieňou, v ktorej sa uskutočňuje slávne a nepochopiteľné spojenie dvoch Kristových prirodzeností. Klaniame sa Kristovi a oslavujeme narodenie prečistej Panny.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

22. MÁJ – MÁRIA A CESTA K JEDNOTE CIRKVI

21. MÁJ – MÁRIA V CENTRE DEJÍN SPÁSY

20. MÁJ – CIRKEV HĽADÍ NA MÁRIU

19. MÁJ – MÁRIA A DUCH SVÄTÝ

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

17. MÁJ – NOVÉ MATERSTVO NA GOLGOTE

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie