Jubileum 1923 – 2023

Fotokronika: PRÍPRAVA JUBILEA 1923-2023

Fotokronika: PRÍPRAVA JUBILEA 1923-2023

Drahí misijní priatelia. Jubileum (storočnica) prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na slovenskom a českom území sa pomaly približuje. Pripravujeme pre Vás, k tejto významnej príležitosti, rôzne publikácie, prezentácie, stretnutia a liturgické slávenia. O všetkých podujatiach …

čítaj viac

LOGO JUBILEA 1923 – 2023

LOGO JUBILEA 1923 – 2023

Logo slávenia Jubilea 1923 – 2023, teda storočnice prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, v sebe nesie viacero prvkov, ktoré sú spojené s udalosťou vďačnosti za prítomnosť misionárov verbistov na Slovensku a v Českej republike. …

čítaj viac

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

Slávnosť Zvestovania Pána je pre nás vzácnym sviatkom. Cirkev slávi vtelenie Božieho Syna, vtelenie Večného Slova. Od neho odvodzujeme aj náš názov: Spoločnosť Božieho Slova. Preto tento deň je pre nás aj dňom nášho zrodenia. Využívame túto príležitosť a dnešným dňom spúšťame na našej internetovej stránke www.verbisti.sk sekciu JUBILEUM
1923 – 2023 na ktorej chceme uverejňovať materiály týkajúce sa nášho Jubilea – sto rokov našej prítomnosti na Slovensku a v Čechách. …

čítaj viac