Jubileum 1923 – 2023
VERBISTI SI V JUBILEJNOM ROKU PRIPOMENULI 100 ROKOV OD NARODENIA PÁTRA JURAJA POLJAKA SVD

VERBISTI SI V JUBILEJNOM ROKU PRIPOMENULI 100 ROKOV OD NARODENIA PÁTRA JURAJA POLJAKA SVD

Na deň presne sa konala pripomienka 100. nedožitých narodenin rodáka z Tepličky nad Váhom, misionára v Portugalsku a Angole, pátra Juraja Poljaka SVD. …

čítaj viac
VEDECKÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČIA PRÍCHODU VERBISTOV NA SLOVENSKO

VEDECKÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČIA PRÍCHODU VERBISTOV NA SLOVENSKO

V utorok 2.mája sa na pôde Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti stého výročia prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a Česku. …

čítaj viac
OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

OTVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA VO FARNOSTI POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V BRATISLAVE

V nedeľu 22. januára 2023, vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke, slávil slávnostnú sv. omšu Páter Pavol Kruták, provinciál SVD na Slovensku, čím otvoril slávenie Jubilejného roka (1923-2023) v tejto farnosti.

čítaj viac
Fotokronika: OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

Fotokronika: OTEVŘENÍ JUBILEA VE FARNOSTI KOLÍN

Dne 17.01.2023 otec provinciál Pavol Kruták SVD spolu s našimi kněžími působícími v Kolíně a dalšími kněžími kolínského vikariátu zahájil oslavy 100. výročí založení provincie verbířů na Slovensku a v České republice. Ke gratulantům se po mši svaté připojil pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. P. Kruták povzbudil kněží i věřící k horlivému hlásní Božího Slova a spolubratrům odevzdal kněžskou štolu se symbolem jubilea.

čítaj viac
OSLAVA STOROČNICE VERBISTOV NA SLOVENSKU

OSLAVA STOROČNICE VERBISTOV NA SLOVENSKU

V kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke sa na sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov príchodu verbistov na Slovensko, ktorej predsedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestrier, verbistov i zo zahraničia, z Rakúska i Maďarska. …

čítaj viac
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD K ÚČASTNÍKOM OSLÁV OTVORENIA JUBILEA DŇA 15. JANUÁRA 2023

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD K ÚČASTNÍKOM OSLÁV OTVORENIA JUBILEA DŇA 15. JANUÁRA 2023

Pozdravujem vás všetkých z Ríma, pretože dnes, na sviatok nášho milovaného zakladateľa, svätého Arnolda Janssena, oficiálne začínate Jubilejný rok – sté výročie pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. ….

čítaj viac
ZAČIATOK JUBILEA V NAŠICH MÉDIÁCH

ZAČIATOK JUBILEA V NAŠICH MÉDIÁCH

Z príležitosti stého výročia príchodu Spoločnosti Božieho Slova na Slovensko a do Čiech a začiatku tohto Jubilea môžete sledovať niektoré akcie vo viacerých médiách.

čítaj viac
APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE PÁPEŽA FRANTIŠKA

APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE PÁPEŽA FRANTIŠKA

Svätý Otec František udelil Slovenskej provincii Spoločnosti Božieho Slova z príležitosti jubilea apoštolské požehnanie.

čítaj viac
STOROČNICA VERBISTOV – DAR PRE GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD

STOROČNICA VERBISTOV – DAR PRE GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD

Pátri Marek Vaňus a Peter Dušička, ktorí sa zúčastňujú v týchto dňoch na stretnutí generálneho vedenia v Ríme, mali aj osobné stretnutie s P. Paulom Budi Kledenom, generálnym predstaveným SVD, pri ktorom ho informovali o slávení 100 ročného jubilea …

čítaj viac
ODPUSTKY V JUBILEJNOM ROKU

ODPUSTKY V JUBILEJNOM ROKU

Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie je možné získať úplne odpustky pri príležitosti slávenia jubilejného roka – storočnice prítomnosti a pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Odpustky sa dajú získať v čase od 15. januára 2023 do 22. októbra 2023 vo všetkých chrámoch Spoločnosti Božieho Slova, čo zahŕňa kostoly aj kaplnky v správe verbistov. Nemusia byť nutne na ich území, môžu im byť iba zverené. …

čítaj viac
OSLAVA 100 ROKOV SVD V MADUNICIACH

OSLAVA 100 ROKOV SVD V MADUNICIACH

„Páter Albert Florián dorazil do Maduníc vlakom o 2. hodine po polnoci 29. decembra 1922. Na železničnej stanici ho čakal madunický dekan Michal Bubnič. Už na ďalší deň začal P. Florián svoje pôsobenie v Maduniciach.“ Takto čítame v historických záznamoch správu o príchode misionárov verbistov na Slovensko. Po ňom prišli do Maduníc začiatkom roka 1923 ešte dvaja rehoľní bratia Ignác Pacák a Modestus F. Grüss a na jar sa ku nim pripojil aj P. Ján Česla. Takto vznikla v Maduniciach prvá rehoľná komunita verbistov, …

čítaj viac
ZAČIATOK JUBILEJNÉHO ROKA

ZAČIATOK JUBILEJNÉHO ROKA

Spoločnosť Božieho Slova si v tomto roku pripomína sto rokov svojej prítomnosti a pôsobenia na Slovensku a v Čechách. Tento čas je vhodnou príležitosťou pozrieť sa s vďakou voči dobrotivému Pánu Bohu späť na uplynulé roky. Sme si vedomí, že to, čo sa nám podarilo vykonať je predovšetkým vďaka jeho milosti. Budeme sa tiež viac pozerať a učiť sa aj od spolubratov, ktorí zasvätili celý svoj život misijnému poslaniu Cirkvi. Nájdeme medzi nimi …

čítaj viac
Fotokronika: PRÍPRAVA JUBILEA 1923-2023

Fotokronika: PRÍPRAVA JUBILEA 1923-2023

Drahí misijní priatelia. Jubileum (storočnica) prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na slovenskom a českom území sa pomaly približuje. Pripravujeme pre Vás, k tejto významnej príležitosti, rôzne publikácie, prezentácie, stretnutia a liturgické slávenia. O všetkých podujatiach …

čítaj viac
LOGO JUBILEA 1923 – 2023

LOGO JUBILEA 1923 – 2023

Logo slávenia Jubilea 1923 – 2023, teda storočnice prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, v sebe nesie viacero prvkov, ktoré sú spojené s udalosťou vďačnosti za prítomnosť misionárov verbistov na Slovensku a v Českej republike. …

čítaj viac
„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

Slávnosť Zvestovania Pána je pre nás vzácnym sviatkom. Cirkev slávi vtelenie Božieho Syna, vtelenie Večného Slova. Od neho odvodzujeme aj náš názov: Spoločnosť Božieho Slova. Preto tento deň je pre nás aj dňom nášho zrodenia. Využívame túto príležitosť a dnešným dňom spúšťame na našej internetovej stránke www.verbisti.sk sekciu JUBILEUM
1923 – 2023 na ktorej chceme uverejňovať materiály týkajúce sa nášho Jubilea – sto rokov našej prítomnosti na Slovensku a v Čechách. …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie