SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Solidarita a súcit: kľúč k ochrane nášho života.“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Solidarita a súcit: kľúč k ochrane nášho života.“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od arcibiskupa Isao Kikuchi SVD, sa zamýšľame nad solidaritou a súcitom, ktoré sa majú stať kľúčom k ochrane nášho života.

čítaj viac

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií, už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať. …

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ako som na tom ja?“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Godwina Fiawoyi SVD sa zamýšľame nad uzdravením slepca a jeho situáciu staviame do kontrastu s naším životom.

čítaj viac

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

OBNOVA KALVÁRIE POKRAČUJE

Drahí priatelia a dobrodinci nitrianskej Kalvárie! Každý rok si údržba a obnova pútnického komplexu vyžaduje zaangažovanosť, podporu a starostlivosť nás všetkých. Úprimne Vám za to ďakujeme! Veríme, že spoločnými silami zveľaďujeme miesto, kde mnohí zakúšajú blízkosť Božiu a starostlivosť Panny Márie. Dovoľte mi, aby som Vás informoval o tom, ako v zámere komplexnej obnovy Kalvárie napredujeme. …

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám modlitbu krížovej cesty určenú predovšetkým pre rodiny s deťmi.

čítaj viac

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

DOKUMENTÁRNY FILM: 100 rokov misionárov verbistov na Slovensku a v Česku

Misionári verbisti sú na Slovensku prítomní už 100 rokov. Za ten čas urobili kus práce v misiách pri Evanjelizácii i pomoci ľuďom v misijných krajinách. O ich histórii, ale i súčasných aktivitách sa dozviete v dokumente natočenom pri príležitosti storočnice pôsobenia na Slovensku i v Česku.

čítaj viac

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

ARNOLDOVA SPIRITUALITA V ČASE ZMIEN

V misijnom dome sv. Michala v Steyli sa nedávno konala anketa, v ktorej sa niektorí misionári vyjadrovali k téme duchovného dedičstva svätého Arnolda Janssena. Prinášame svedectvá niektorých z nich.  

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: <em>JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK</em>

Pozývame mladých mužov do 30 rokov na duchovnú obnovu formou 3dňovej adorácie, ktorá sa bude konať v Upece v Bratislave od 31.3. do 2.4.2023. Téma obnovy je Jonáš – márnotratný prorok. Viac informácii na plagáte alebo na stránke www.upc.uniba.sk.

čítaj viac