NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

Prinášame Vám novénu pred slávením sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Modlime sa: Bože, náš Otče, ty si spomedzi všetkých svojich stvorení vyvolil Pannu Máriu, za dokonalé stvorenie, a ona sa tak stala „Nepoškvrneným počatím“. Ona v Lurdoch odhalila svoje meno mladej Bernadete Soubirous, ktorá …

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

Boh je prítomný v živote každého človeka. A v každom prípade nám dáva pocítiť svoju lásku a túžbu zachrániť nás.
Pred kresťanskou érou slávili pohania v Ríme sviatok nepremožiteľného boha slnka (Dies solis invicti) na zimný slnovrat, 25. decembra. Cirkev múdro začala v tento deň sláviť Ježišove Vianoce, aby ukázala, že Kristus je pravý Boh, pravé Slnko, ktoré vo svojich lúčoch prináša spásu. Je to sviatok svetla, ktorým je Kristus: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 12, 8). Na Vianoce k nám prišlo pravé Svetlo, „ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet“ (Jn 1, 9).

čítaj viac

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

V sobotu 19. novembra 2022 sa veriaci z Kostola Arnolda Janssena na Krupinskej ulici vybrali na púťdo Budapešti. K farníkom z kostola sa pridali sestričky SSpS, sr. Vianea aj P. Joji – Ind, s ktorým páter Johny chodil do základnej školy v rodnej dedine.

čítaj viac

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

Na sviatok sv. Alžbety Uhorskej (17. novembra 2022) sa konala slávnostná svätá omša v kaplnke nitrianskej nemocnice, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Počas svätej omše biskup Beňo požehnal obnovené priestory sakristie, chorým vyslúžil sviatosť pomazania chorých a požehnal všetkých veriacich s relikviami sv. Alžbety Uhorskej. …

čítaj viac

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

Posledný deň liturgického roku, na sviatok Krista Kráľa, je v našom generálnom dome v Ríme pekná tradícia oslavovať jubileá kňazskej vysviacky a rehoľných sľubov našich spolubratov. Tento rok sa medzi jubilantmi nachádzal taktiež náš spolubrat zo slovenska, brat Ján Mojš, ktorý oslávil 25 rokov od prvých sľubov (8.9.1997). …

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MUŽOV

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MUŽOV

Cez víkend 2. – 4. december 2022 pozývame mladých mužov od 18 do 30 rokov do nášho formačného domu v Bratislave na duchovnú obnovu s názvom „Stvorený pre VIAC“. Duchovnú obnovu bude viesť P. Igor Kráľ SVD. Viac informácii nájdete na plagáte.

čítaj viac

SPOMIENKA NA MISIONÁROV Z DOLIAN

SPOMIENKA NA MISIONÁROV Z DOLIAN

Vo farnosti v Doľanoch sa uskutočnila 3. novembra2 2022 slávnosť, pri ktorej si miestni veriaci ako aj verbisti pripomenuli 100 rokov od narodenia P. Lechoviča SVD (misionár pôsobiaci v Indonézii) a 30 . rokov od úmrtia P. Zlocha SVD (misionár pôsobiaci v Číne). Slávnosti predsedal provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD. Pozvanie prijali aj misionári SVD z Indonézie pôsobiaci v Slovenskej provincii: P. Tomas Tulung SVD a P. Karol Tefa SVD. Ďakujeme miestnemu pánovi farárovi za milé prijatie.

čítaj viac