Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

čítaj viac

Tretí rád karmelitánov na Kalvárii

Tretí rád karmelitánov na Kalvárii

Byť v duchovnom spojení, modliť sa za misionárov, pomáhať šíriť Božie kráľovstvo, prehlbovať život modlitby…

čítaj viac

Misijné kalendáre 2020

Misijné kalendáre 2020

Spoločnosť Božieho Slova vo svojom vydavateľstve pripravila na budúci rok 2020 nástenný aj knižný kalendár, ktoré už čakajú na svojich priaznivcov.

čítaj viac

Zápas s Bohom

Zápas s Bohom

Skutočná viera nie je sadou odpovedí; necháva nás skôr v tajomstve, v túžbe, avšak otvorených pre niečo väčšie.

čítaj viac

3 roky od tragickej smrti sr. Veroniky Ráckovej SSpS

3 roky od tragickej smrti sr. Veroniky Ráckovej SSpS

Misia Slovenskej misionárky sestry Veroniky predčasne skončila, no v našich srdciach žije jej zápal a nasadenie pre odkázaných a núdznych.

čítaj viac

Aleluja, Radujme sa!

Aleluja, Radujme sa! čítaj viac

Bernard Kulha, misionár v Bolívii odišiel do večnosti

Bernard Kulha, misionár v Bolívii odišiel do večnosti

Tichý a skromný misionár, telom i dušou Boží muž, odovzdal svoju dušu Pánovi, ktorý ho povolal z tohto sveta k sebe.

čítaj viac

Kresťanské kostoly v Indii teraz v Nitre na Kalvárii

Kresťanské kostoly v Indii teraz v Nitre na Kalvárii

Indiu vnímame ako hinduisticko budhistickú krajinu a kolísku viacerých veľkých náboženstiev. To, že kresťanstvo je v nej prítomné od čias Ježiša Krista nás pozýva pozerať na ňu s rešpektom a obdivom pre jej schopnosť dialógu a náboženskej tolerancie

čítaj viac